De eerste heilige communie

De Eerste Communie is, na de doop, de tweede
stap om volledig lid te worden van de kerk-gemeenschap. De kerk is niet alleen een gemeenschap van gedoopten, maar ook van mensen die deelnemen aan de eucharistievieringen en die
dan uitgenodigd worden aan de maaltijd van de Heer. Meestal doen kinderen hun Eerste Communie
wanneer ze in groep 4 van de basisschool zitten.
Aan de Eerste Communie gaat een voorbereiding vooraf. In onze parochie vindt die voorbereiding op vier locaties plaats: de Lourdeskerk, de Cenakelkerk, Heilige Antonius Abt-kerk en de Ontmoetingskerk.

Aanmeldformulier Eerste Communie

Met dit formulier kunt u uw kind opgeven voor de voorbereiding op de Eerste Communie of het Vormsel. Velden met een * zijn verplicht
  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ

Vaste wekelijkse Vieringen

Vanwege de bestrijding van de Corona virus pandemie hebben de bisschoppen van Nederland op 23 maart 2020 besloten en bekend gemaakt dat alle publieke vieringen in de Rooms Katholieke kerken in Nederland tot en met Pinksteren op 31 mei zijn afgelast. Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.