De Ziekenzalving (Bedienen)

In een van de brieven die opgenomen zijn in het Nieuwe Testament, schrijft Jacobus dat wanneer iemand ziek is het goed is de priester uit te nodigen, zodat hij voor de zieke kan bidden en deze kan zalven. In de loop van de geschiedenis werd de ziekenzalving – ‘het laatste oliesel’ – vaak toegediend vlak voor het sterven. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft dit sacrament weer hersteld tot het sacrament van de zieken. Het kan toegediend worden wanneer mensen ernstig ziek zijn of voor een zware operatie staan, als teken van Gods aanwezigheid juist in deze moeilijke tijd. In het verleden sprak men over het ‘Bedienen’ van een stervende persoon. Men bedoelde daarmee dat de stervende wilde biechten en de communie wenste te ontvangen, ook de zalving met het Heilig Oliesel hoorde daarbij.

Voor vragen over en/of het regelen van een Ziekenzalving of een Bediening, neemt u contact op met het parochiecentrum.

Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

Goede God, de vakantietijd komt er weer aan.

Wij mogen uitrusten en bijkomen van al onze inspanningen na een bijzonder jaar.

Het was een tijd van mogelijkheden én van allerlei beperkingen vanwege Corona.

Ditmaal was het geen heilige als rode draad maar een vervelend en dodelijk virus.

Velen van ons kennen wel iemand die een dierbare heeft verloren en misschien zijn wij wel die iemand die te maken kreeg met een verlies.

Vader, wij zijn uw kinderen en vragen U om met ons mee te gaan op onze reis.

Het maakt hierbij niet uit of wij in Nederland blijven of dat wij de grens over gaan om de rust of het vertier te zoeken.

Wilt U ons kompas zijn voor onderweg en op die andere plek waar wij onszelf mogen zijn samen met anderen.

En geef ons dan de kracht om te kunnen genieten van al het moois dat ons toe schijnt.

Als de tijd gekomen is om huiswaarts te gaan Heer, wijs ons dan de weg terug, om veilig thuis te komen.

En om met frisse moed weer aan de slag te gaan op school, thuis of op ons werk.

AMEN

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.