De Ziekenzalving (Bedienen)

In een van de brieven die opgenomen zijn in het Nieuwe Testament, schrijft Jacobus dat wanneer iemand ziek is het goed is de priester uit te nodigen, zodat hij voor de zieke kan bidden en deze kan zalven. In de loop van de geschiedenis werd de ziekenzalving – ‘het laatste oliesel’ – vaak toegediend vlak voor het sterven. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft dit sacrament weer hersteld tot het sacrament van de zieken. Het kan toegediend worden wanneer mensen ernstig ziek zijn of voor een zware operatie staan, als teken van Gods aanwezigheid juist in deze moeilijke tijd. In het verleden sprak men over het ‘Bedienen’ van een stervende persoon. Men bedoelde daarmee dat de stervende wilde biechten en de communie wenste te ontvangen, ook de zalving met het Heilig Oliesel hoorde daarbij.

Voor vragen over en/of het regelen van een Ziekenzalving of een Bediening, neemt u contact op met het parochiecentrum.

Vaste wekelijkse Vieringen

Vanwege de bestrijding van de Corona virus pandemie hebben de bisschoppen van Nederland op 23 maart 2020 besloten en bekend gemaakt dat alle publieke vieringen in de Rooms Katholieke kerken in Nederland tot en met Pinksteren op 31 mei zijn afgelast. Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.