Het heilig doopsel

Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de kerkgemeenschap. Dit begin zit vol symbolen om duidelijk te maken hoe belangrijk en ingrijpend dit begin is. De dopeling wordt gedoopt met water: het verleden wordt weggewassen, maar het water duidt ook op het nieuwe leven. De woorden die dan klinken – ‘in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’ – maken duidelijk dat wie gedoopt wordt, opgenomen wordt in de kring van God en zo kind van God wordt. De dopeling wordt gezalfd met heilige Geest, wordt daardoor ‘christen’ (= ‘gezalfde’) en krijgt daarmee de hulp om haar of zijn leven richting en vorm te geven. De keuzes die elke mens moet maken, kunnen dan gelovige keuzes worden ‘naar de Geest’. De dopeling krijgt ook een kaars, aangestoken aan de grote paaskaars, die verwijst naar de verrijzenis, naar een leven van licht.

Aanmeldformulier Doop

Met dit formulier kunt u uw kind aanmelden voor het H. Doopsel. Velden met een * zijn verplicht
  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
  • Indien meerdere adressen, vul het adres in waar het kind staat ingeschreven

Vaste wekelijkse Vieringen

Vanwege de bestrijding van de Corona virus pandemie hebben de bisschoppen van Nederland op 23 maart 2020 besloten en bekend gemaakt dat alle publieke vieringen in de Rooms Katholieke kerken in Nederland tot en met Pinksteren op 31 mei zijn afgelast. Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.