Het heilig doopsel

Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de kerkgemeenschap. Dit begin zit vol symbolen om duidelijk te maken hoe belangrijk en ingrijpend dit begin is. De dopeling wordt gedoopt met water: het verleden wordt weggewassen, maar het water duidt ook op het nieuwe leven. De woorden die dan klinken – ‘in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’ – maken duidelijk dat wie gedoopt wordt, opgenomen wordt in de kring van God en zo kind van God wordt. De dopeling wordt gezalfd met heilige Geest, wordt daardoor ‘christen’ (= ‘gezalfde’) en krijgt daarmee de hulp om haar of zijn leven richting en vorm te geven. De keuzes die elke mens moet maken, kunnen dan gelovige keuzes worden ‘naar de Geest’. De dopeling krijgt ook een kaars, aangestoken aan de grote paaskaars, die verwijst naar de verrijzenis, naar een leven van licht.

Aanmeldformulier Doop

Met dit formulier kunt u uw kind aanmelden voor het H. Doopsel. Velden met een * zijn verplicht
  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
  • Indien meerdere adressen, vul het adres in waar het kind staat ingeschreven

Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

Goede God, de vakantietijd komt er weer aan.

Wij mogen uitrusten en bijkomen van al onze inspanningen na een bijzonder jaar.

Het was een tijd van mogelijkheden én van allerlei beperkingen vanwege Corona.

Ditmaal was het geen heilige als rode draad maar een vervelend en dodelijk virus.

Velen van ons kennen wel iemand die een dierbare heeft verloren en misschien zijn wij wel die iemand die te maken kreeg met een verlies.

Vader, wij zijn uw kinderen en vragen U om met ons mee te gaan op onze reis.

Het maakt hierbij niet uit of wij in Nederland blijven of dat wij de grens over gaan om de rust of het vertier te zoeken.

Wilt U ons kompas zijn voor onderweg en op die andere plek waar wij onszelf mogen zijn samen met anderen.

En geef ons dan de kracht om te kunnen genieten van al het moois dat ons toe schijnt.

Als de tijd gekomen is om huiswaarts te gaan Heer, wijs ons dan de weg terug, om veilig thuis te komen.

En om met frisse moed weer aan de slag te gaan op school, thuis of op ons werk.

AMEN

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.