Het heilig vormsel

Sacrament van het Vormsel

Het woord ‘vormsel’ komt van een Oudnederlands woord ‘vroomsel’ en dit heeft te maken met ‘sterk’ maken. De vormeling wordt sterk gemaakt door de Heilige Geest die hij of zij in dit sacrament ontvangt. Het Vormsel is een bekroning van het Doopsel, een keuze veelal gemaakt door de ouders en die bevestigd wordt door de Vormeling. Dit sacrament of heilig teken van God en de Kerk geeft door de Heilige Geest de kracht om te getuigen van het geloof in Jezus en van het Evangelie. De ‘sterkte’ als een van de zeven gaven die door dezelfde Geest wordt meegedeeld geeft de kracht om als christen in het gewone leven van elke dag en in woord en daad steeds meer te lijken op Jezus. Het is deze Heilige Geest die door Jezus aan de leerlingen wordt beloofd als Hij terugkeert naar de Vader in de hemel.

Aanmeldformulier Vormsel

Met dit formulier kunt u uw kind opgeven voor de voorbereiding op de Eerste Communie of het Vormsel. Velden met een * zijn verplicht
  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ

Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

Goede God, de vakantietijd komt er weer aan.

Wij mogen uitrusten en bijkomen van al onze inspanningen na een bijzonder jaar.

Het was een tijd van mogelijkheden én van allerlei beperkingen vanwege Corona.

Ditmaal was het geen heilige als rode draad maar een vervelend en dodelijk virus.

Velen van ons kennen wel iemand die een dierbare heeft verloren en misschien zijn wij wel die iemand die te maken kreeg met een verlies.

Vader, wij zijn uw kinderen en vragen U om met ons mee te gaan op onze reis.

Het maakt hierbij niet uit of wij in Nederland blijven of dat wij de grens over gaan om de rust of het vertier te zoeken.

Wilt U ons kompas zijn voor onderweg en op die andere plek waar wij onszelf mogen zijn samen met anderen.

En geef ons dan de kracht om te kunnen genieten van al het moois dat ons toe schijnt.

Als de tijd gekomen is om huiswaarts te gaan Heer, wijs ons dan de weg terug, om veilig thuis te komen.

En om met frisse moed weer aan de slag te gaan op school, thuis of op ons werk.

AMEN

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.