Sacrament wijding tot diaken of priester

Sacrament van de wijding

Door het sacrament van de wijding wordt de zending van Jezus Christus aan de apostelen voortgezet in de Kerk van vandaag. Hierin kunnen van oudsher drie lagen worden onderscheiden: bisschop, priester en diaken.  Zij staan ten dienste van het geloofsleven van de Kerk, het Volk van God. Deze dragers van het ‘gewijde ambt’ zijn aangesteld om op een bijzondere wijze in Christus’ naam het geloof te verkondigen, de sacramenten te bedienen en herder te zijn over de aan hun zorg toevertrouwde kudde. De gelovigen die gedoopt en gevormd zijn hebben eveneens deel aan Christus’ zending van de Kerk. Door dit gemeenschappelijk priesterschap worden zij opgeroepen om in het dagelijks leven bij te dragen aan de opbouw van een inspirerende Kerk en daarmee van het koninkrijk van God op aarde.

 

Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

Goede God, de vakantietijd komt er weer aan.

Wij mogen uitrusten en bijkomen van al onze inspanningen na een bijzonder jaar.

Het was een tijd van mogelijkheden én van allerlei beperkingen vanwege Corona.

Ditmaal was het geen heilige als rode draad maar een vervelend en dodelijk virus.

Velen van ons kennen wel iemand die een dierbare heeft verloren en misschien zijn wij wel die iemand die te maken kreeg met een verlies.

Vader, wij zijn uw kinderen en vragen U om met ons mee te gaan op onze reis.

Het maakt hierbij niet uit of wij in Nederland blijven of dat wij de grens over gaan om de rust of het vertier te zoeken.

Wilt U ons kompas zijn voor onderweg en op die andere plek waar wij onszelf mogen zijn samen met anderen.

En geef ons dan de kracht om te kunnen genieten van al het moois dat ons toe schijnt.

Als de tijd gekomen is om huiswaarts te gaan Heer, wijs ons dan de weg terug, om veilig thuis te komen.

En om met frisse moed weer aan de slag te gaan op school, thuis of op ons werk.

AMEN

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.