Toekomst Visie

Raadpleging parochianen locaties H. Landstichting en Dukenburg

m.b.t. de toekomst van de Parochie

Zoals u ongetwijfeld nog weet hebben er in het najaar op verschillende locaties van onze parochie visiebijeenkomsten plaatsgevonden waarin naar aanleiding van de inbreng van de parochianen bij de Advents(wens) boom van 2019, teruggekoppeld werd. Tevens werd er nadrukkelijk gesproken over de vijf pijlers van de visie.

  • Geloof vieren
  • Geloof vormen en verdiepen
  • Gemeenschap van gemeenschappen
  • Dienstbaar zijn binnen de geloofsgemeenschap en naar buiten toe
  • Kom, zie en doe mee!

Op de locaties Heilig Landstichting en Dukenburg is dit vanwege Corona tot nu toe niet gelukt met de huidige beperkingen. Derhalve heeft de Visiegroep besloten om de parochianen van beide locaties de gelegenheid te geven om per e-mail te kunnen reageren op het bijgevoegde visiedocument: Geloof vieren, praatstuk t.b.v. Visiebijeenkomsten 2020, zoals dat op de andere locaties het geval is geweest. Reacties kunnen tot eind januari 2021 gestuurd worden naar:

Voor de locatie Dukenburg (de Ontmoetingskerk) kan men de reacties sturen naar secretariaat@ontmoetingskerk.net

Voor de locatie Heilig Landstichting (de Cenakelkerk) kan men de reacties sturen naar locatielandstichting@h3eenheid.nl

De eerdere verslagen van de overige locaties kunt u hier vinden

 

Verslag van de Visie bijeenkomsten (publicatie 26-10-2020)

In de achter ons liggende maanden zijn er op meerdere kerklocaties van onze parochie bijeenkomsten georganiseerd waarin parochianen hun visie op de toekomst voor onze parochie, en in het bijzonder de vele kerklocaties, kunnen delen met elkaar, de pastores en leden van het parochiebestuur. Van deze bijeenkomsten is per locatie een samenhangend verslag gemaakt, gebaseerd op de vijf pijlers waarop het beleid van de parochie voorlopig is geordend. De verslagen geven, op basis van de vijf pijlers van de parochievisie, puntsgewijs de door de parochianen en pastores ingebrachte punten weer.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de onderwerpen, de pijlers en/of de suggesties die in deze verslagen zijn verwoord, neem dan gerust contact met ons op. U kunt daarvoor het contactformulier (onder de button ‘contact)’ gebruiken, een telefoontje plegen of een van ons team persoonlijk benaderen.

Jacques Grubben, pastoor.

Hieronder vind u een link (in PDF) naar de verslagen die van de Visie-bijeenkomsten in 2020 zijn gemaakt.

Verslagen Visiebijeenkomsten parochie Heilige Drie-eenheid 2020

 

Visiebijeenkomsten op locatie (Triptiek 03-09-2020)

Misschien kunt u zich nog herinneren dat er in het afgelopen jaar door pastoraal team, bestuur en velen van u is nagedacht over de visie van onze parochie: hoe geven we, vanuit de eigenheid van elke locatie, vorm aan onze ‘eenheid in verscheidenheid’? waar willen we als parochie Heilige Drie-eenheid voor staan. Na inbreng van verschillende kanten heeft het pastoraal team vijf pijlers geformuleerd waar we ons toe verhouden:

1. Geloof vieren
2. Gemeenschap van gemeenschappen
3. Geloof vormen en verdiepen
4. Dienstbaar zijn binnen en buiten de geloofsgemeenschap
5. Kom, zie en doe mee

Tijdens de Advent 2019 hebt u ook uw reactie kunnen schrijven en in de wensboom hangen. In januari 2020 is afgesproken om het visie-gesprek een vervolg te geven op locatieniveau. Maar toen kwam Corona en viel bijna alles stil, ook dit proces. Toch willen we nu graag met u in gesprek. De bedoeling van de bijeenkomst is tweeledig: enerzijds reflecteren op de vijf pijlers van de visie, anderzijds specifiek ingaan op de kansen en mogelijkheden van de locatie. Het zou mooi zijn als daar ook concrete acties uit voortkomen.

Vriendelijk verzoek om u vooraf aan te melden bij de locatiecoördinator of op het locatiesecretariaat. U bent van harte welkom

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.