Toekomst Visie

Visiebijeenkomsten op locatie (Triptiek 03-09-2020)

Misschien kunt u zich nog herinneren dat er in het afgelopen jaar door pastoraal team, bestuur en velen van u is nagedacht over de visie van onze parochie: hoe geven we, vanuit de eigenheid van elke locatie, vorm aan onze ‘eenheid in verscheidenheid’? waar willen we als parochie Heilige Drie-eenheid voor staan. Na inbreng van verschillende kanten heeft het pastoraal team vijf pijlers geformuleerd waar we ons toe verhouden:

1. Geloof vieren
2. Gemeenschap van gemeenschappen
3. Geloof vormen en verdiepen
4. Dienstbaar zijn binnen en buiten de geloofsgemeenschap
5. Kom, zie en doe mee

Tijdens de Advent 2019 hebt u ook uw reactie kunnen schrijven en in de wensboom hangen. In januari 2020 is afgesproken om het visie-gesprek een vervolg te geven op locatieniveau. Maar toen kwam Corona en viel bijna alles stil, ook dit proces. Toch willen we nu graag met u in gesprek. De bedoeling van de bijeenkomst is tweeledig: enerzijds reflecteren op de vijf pijlers van de visie, anderzijds specifiek ingaan op de kansen en mogelijkheden van de locatie. Het zou mooi zijn als daar ook concrete acties uit voortkomen.

Vriendelijk verzoek om u vooraf aan te melden bij de locatiecoördinator of op het locatiesecretariaat. U bent van harte welkom

In het volgende overzicht vindt u alvast de datum waarop de bijeenkomst op uw locatie plaatsvindt waarbij u van harte welkom bent.

Kruispuntkerk Hatert                          donderdag 10 september

Ant. Abtkerk Malden                            woensdag 16 september

Lourdeskerk                                            dinsdag 22 september

Groenestraatkerk                                   donderdag 1 oktober.

O.L.V. v.h. H.Hartkerk Berg en Dal   dinsdag 6 oktober

Cenakelkerk H. Landstichting           woensdag 14 oktober

(In de Ontmoetingskerk heeft de bijeenkomst al op 1 juli plaats gevonden.)

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.