Toekomst Visie

Raadpleging parochianen locaties parochie Heilige Drie-eenheid

m.b.t. de toekomst van de Parochie

Verslag van de Visie bijeenkomsten

In de achter ons liggende maanden zijn er op alle kerklocaties van onze parochie bijeenkomsten georganiseerd waarin parochianen hun visie op de toekomst voor onze parochie konden delen met elkaar, de pastores en leden van het parochiebestuur. Van deze bijeenkomsten is per locatie een samenhangend verslag gemaakt, gebaseerd op de vijf pijlers waarop het beleid van de parochie voorlopig is geordend. De verslagen geven, op basis van de vijf pijlers van de parochievisie, de door de parochianen en pastores ingebrachte punten weer.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de onderwerpen, de pijlers en/of de suggesties die in deze verslagen zijn verwoord, neem dan gerust contact met ons op. U kunt daarvoor het contactformulier (onder de button ‘contact)’ gebruiken, een telefoontje plegen of een van ons team persoonlijk benaderen.

Het gaat om de volgende vijf pijlers van de visie.

  • Geloof vieren
  • Geloof vormen en verdiepen
  • Gemeenschap van gemeenschappen
  • Dienstbaar zijn binnen de geloofsgemeenschap en naar buiten toe
  • Kom, zie en doe mee!

Jacques Grubben, pastoor.

De verslagen van de verschillende locaties kunt u in bijgaande pdf vinden:  Verslag Visiebijeenkomsten alle locaties toekomst parochie h.Drie-eenheid 2019-2021

 

Visiebijeenkomsten op locatie (informatie in de Triptiek van 03-09-2020)

Misschien kunt u zich nog herinneren dat er in het afgelopen jaar door pastoraal team, bestuur en velen van u is nagedacht over de visie van onze parochie: hoe geven we, vanuit de eigenheid van elke locatie, vorm aan onze ‘eenheid in verscheidenheid’? waar willen we als parochie Heilige Drie-eenheid voor staan. Na inbreng van verschillende kanten heeft het pastoraal team vijf pijlers geformuleerd waar we ons toe verhouden:

1. Geloof vieren
2. Gemeenschap van gemeenschappen
3. Geloof vormen en verdiepen
4. Dienstbaar zijn binnen en buiten de geloofsgemeenschap
5. Kom, zie en doe mee

Tijdens de Advent 2019 hebt u ook uw reactie kunnen schrijven en in de wensboom hangen. In januari 2020 is afgesproken om het visie-gesprek een vervolg te geven op locatieniveau. Maar toen kwam Corona en viel bijna alles stil, ook dit proces. Toch willen we nu graag met u in gesprek. De bedoeling van de bijeenkomst is tweeledig: enerzijds reflecteren op de vijf pijlers van de visie, anderzijds specifiek ingaan op de kansen en mogelijkheden van de locatie. Het zou mooi zijn als daar ook concrete acties uit voortkomen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.