Een kerkelijke uitvaart

Voor vragen over een kerkelijke uitvaart neemt u contact op met het parochiecentrum. Is een familielid overleden en wenst men een kerkelijke uitvaart dan dient de familie in eerste instantie altijd contact op te nemen met de uitvaart-verzorger. Deze neemt contact op met degene die de ‘spoedtelefoon’ onder beheer heeft om te vernemen of er een pastor beschikbaar is en de gewenste kerklocatie.

Voor dringende gevallen kunt u bellen met  

Voor AA Kerk Malden – Kruispuntkerk – Groenestraatkerk en Lourdeskerk 06 – 1272 3921

Voor OLV v/h H.Hartkerk Berg en Dal en Cenakelkerk Heilig Landstichting 06 – 1089 6107

Voor de Ontmoetingskerk Dukenburg  06 – 1402 6864

Met een uitvaart neem je definitief afscheid van iemand die je dierbaar is. Een uitvaartdienst in de kerk kan helpen bij dit afscheid. Voor een kerkelijke uitvaart zijn er twee mogelijkheden: een uitvaart mèt en een uitvaart zónder Eucharistie.

Als u kiest voor een uitvaart waarbij tevens de Eucharistie wordt gevierd, maakt het kerkelijk afscheid deel uit van een Mis met de daar bijbehorende structuur. In alle andere gevallen vieren we het kerkelijk afscheid met een viering van Woord en Gebed. Deze laatste wijze van gelovig afscheid nemen van de overledene geeft wat meer mogelijkheden voor eigen inbreng.

Indien beschikbaar, zal een koor de plechtigheid met passende liederen ondersteunen.

In alle gevallen wordt de viering in overleg met de nabestaanden samengesteld.

 

 

 

Vaste wekelijkse Vieringen

Vanwege de bestrijding van de Corona virus pandemie hebben de bisschoppen van Nederland op 23 maart 2020 besloten en bekend gemaakt dat alle publieke vieringen in de Rooms Katholieke kerken in Nederland tot en met Pinksteren op 31 mei zijn afgelast. Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.