Een periodieke gift doen

De Nederlandse overheid maakt het mogelijk om periodieke giften in geld te doen aan instellingen met een zogenaamde ANBI-status. Deze giften mogen voor 100 procent worden afgetrokken van het inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Er gelden geen drempel en geen maximum. De overeenkomst moet minimaal 5 jaar betreffen. De parochie Heilige 3 eenheid heeft zo’n ANBI-status (= Algemeen Nut Beogende Instelling) onder de koepel van de Nederlandse Rooms-katholieke Kerkprovincie.voor meer info hierover stuur een bericht aan parochiesecretariaat.

Als u het werk van de parochie wilt (blijven) steunen en dat (ook) wilt doen door een periodieke gift, dan hoeft u slechts een overeenkomst uit te printen, in te vullen, te ondertekenen en deze vervolgens door onze parochie (via het parochiesecretariaat) te laten ondertekenen. Het formulier met de overeenkomst is hier te downloaden.

Legaat/nalatenschap
Behalve door het doen van schenkingen/giften kunt u onze Parochie ook financieel steunen door haar te begunstigen in het testament. Dit kan in de vorm van een legaat (= vast bedrag) of een deel/percentage van de erfenis.

Als kerkelijke instelling zijn wij vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Hierover kan de notaris advies geven.

Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

Goede God, de vakantietijd komt er weer aan.

Wij mogen uitrusten en bijkomen van al onze inspanningen na een bijzonder jaar.

Het was een tijd van mogelijkheden én van allerlei beperkingen vanwege Corona.

Ditmaal was het geen heilige als rode draad maar een vervelend en dodelijk virus.

Velen van ons kennen wel iemand die een dierbare heeft verloren en misschien zijn wij wel die iemand die te maken kreeg met een verlies.

Vader, wij zijn uw kinderen en vragen U om met ons mee te gaan op onze reis.

Het maakt hierbij niet uit of wij in Nederland blijven of dat wij de grens over gaan om de rust of het vertier te zoeken.

Wilt U ons kompas zijn voor onderweg en op die andere plek waar wij onszelf mogen zijn samen met anderen.

En geef ons dan de kracht om te kunnen genieten van al het moois dat ons toe schijnt.

Als de tijd gekomen is om huiswaarts te gaan Heer, wijs ons dan de weg terug, om veilig thuis te komen.

En om met frisse moed weer aan de slag te gaan op school, thuis of op ons werk.

AMEN

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.