Hulp/ondersteuning

De kerngroep diaconie coördineert alle activiteiten die binnen onze parochie worden ontplooid om hen die dat nodig hebben te helpen of te ondersteunen. Hierbij is er sprake van diaconie dichtbij, in eigen stad, en veraf, zoals bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden.

Te denken valt aan ziekenbezoek, gezellige middagen voor zieken en of ouderen, vervoer voor kerkbezoek, speciale geldwervingsacties, actie Kerkbalans, Voedselinzameling, enzovoort.

De motivatie voor al deze activiteiten is te vinden in de Bijbel (Mt. 25, 35-40) waar Jezus zegt dat al wat wij voor de geringsten van zijn broeders hebben gedaan, hém hebben gedaan. Meer informatie via het parochiecentrum.

Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

Goede God, de vakantietijd komt er weer aan.

Wij mogen uitrusten en bijkomen van al onze inspanningen na een bijzonder jaar.

Het was een tijd van mogelijkheden én van allerlei beperkingen vanwege Corona.

Ditmaal was het geen heilige als rode draad maar een vervelend en dodelijk virus.

Velen van ons kennen wel iemand die een dierbare heeft verloren en misschien zijn wij wel die iemand die te maken kreeg met een verlies.

Vader, wij zijn uw kinderen en vragen U om met ons mee te gaan op onze reis.

Het maakt hierbij niet uit of wij in Nederland blijven of dat wij de grens over gaan om de rust of het vertier te zoeken.

Wilt U ons kompas zijn voor onderweg en op die andere plek waar wij onszelf mogen zijn samen met anderen.

En geef ons dan de kracht om te kunnen genieten van al het moois dat ons toe schijnt.

Als de tijd gekomen is om huiswaarts te gaan Heer, wijs ons dan de weg terug, om veilig thuis te komen.

En om met frisse moed weer aan de slag te gaan op school, thuis of op ons werk.

AMEN

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.