Iets doen!

Vrijwilliger zijn/worden

Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers vormen wij een levende parochie. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor het gemeenschappelijk uitdragen van ons ‘samen-kerk-zijn’. Onze vrijwilligers vormen een verzameling van ruim 600 mensen die hun talenten inzetten op verschillende gebieden:

Beheer: het verrichten van secretariële en administratieve diensten en ondersteuning zoals parochiebestuur, administratie van leden, financiën, begraafplaatsen.

Communicatie: medewerkers voor het parochieblad en de website en mensen die binnen de parochie de post verspreiden.

Onderhoud: klusgroepen en poetsgroepen in en rondom de gebouwen en de begraafplaatsen.

Pastoraal : vrijwilligers en werkgroepen die zich inzetten voor liturgie, diaconie, catechese, huis- en ziekenbezoek.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot vrijwilligerswerk, neem dan contact op met het centrale secretariaat in het parochiecentrum of met het secretariaat van de betreffende locatie.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! Hieronder ziet u een aantal vacatures voor vrijwilligerswerk waar we momenteel specifiek naar op zoek zijn. Zit er iets voor u bij? Zo niet, dan horen we graag op welk gebied u in onze parochie iets zou willen betekenen, er is altijd plek!

Ik heb zelf een idee!

Heeft u een eigen idee over wat u in onze parochie zou kunnen betekenen als vrijwilliger? We zijn heel benieuwd!

Kerklocatie Malden zoekt: vrijwilligers

H. Antonius Abt

Aangezien jij dit bericht leest in de rubriek vacatures ben jij wellicht beschikbaar als vrijwilliger.
De H. Antonius Abt-kerk in Malden wordt grotendeels in stand gehouden dankzij de hulp van vele vrijwilligers. Juist in deze tijd merken wij dat een aanvulling van ons team van vrijwilligers gewenst is. Bijvoorbeeld voor secretariaatswerkzaamheden, lectoren verzorgen een lezing tijdens een viering, misdienaars, collectanten, bezorgers van het parochieblad Triptiek, koorleden voor het Maldens Gemengd Koor, het Maldens Herenkoor, de poetsploeg, de tuinploeg, onderhoudsploeg van het kerkhof.

Als je interesse hebt laat het weten via het e-mailadres: locatiemalden@h3eenheid.nl, dan nemen wij contact met je op.

Je bent van harte welkom!

Coördinator locatie Berg en Dal

O.L.V. van het Heilig Hart

Deze vacature is ontstaan doordat Dhr. Jos Verstegen (huidige coördinator) de taak van penningmeester van de parochie H. Drie-eenheid op zich heeft genomen. Fijn voor de parochie maar voor de locatie een dringende vraag wie de functie van coördinator van hem wil overnemen. Jos geeft u alle informatie om een besluit te nemen.

Verdeler van de parochiekrant

Groenestraatkerk

Verdeler parochiekrant: In de Groenestraatwijk wordt in 26 straten c.q. wijkjes ons parochieblad Triptiek bezorgd. De bezorger die dat doet krijgt op zijn of haar beurt het stapeltje parochiebladen van de verdeler (degene die alle bezorgers voorziet van de te verdelen parochiebladen). Die persoon bezorgt dus 26 stapeltjes kranten door onze wijk heen. Als er meerdere verdelers zijn komt men slechts 3 of 4 keer per jaar aan de beurt hiervoor. Heeft u enige tijd over voor onze kerkgemeenschap, u kunt zich aanmelden middels het invullen en versturen van het formulier.

 

Bent u de ‘kerkengel’ die we zoeken?

Groenestraatkerk

Kerkengel: we zoeken mensen die willen helpen met het schoonhouden van de kerk. 1 x per maand komen de zgn. kerkengelen bijeen om de kerk te poetsen. Dan worden de banken schoongemaakt, de vloer gestofzuigd, etc.
Als men zich niet voor een vaste dag wil vastleggen kunnen ook afspraken worden gemaakt voor het schoonmaken van een deel, bijvoorbeeld het priesterkoor, de Mariakapel, de altaren. Dat kan men dan doen op een ochtend dat het uitkomst. U kunt zich aanmelden middels het invullen en versturen van het formulier.

Wie helpt onze tuinploeg

Groenestraatkerk

Tuinploeg: wij kunnen wel versterking gebruiken van de tuinploeg.Het
gaat om het maaien van het gras achter de kerk, onderhoud van de
borders, schoonhouden van het kerkplein. Heeft het je interesse, dan kunt u zich aanmelden middels het invullen en versturen van het formulier.

Vaste wekelijkse Vieringen

Vanwege de bestrijding van de Corona virus pandemie hebben de bisschoppen van Nederland op 23 maart 2020 besloten en bekend gemaakt dat alle publieke vieringen in de Rooms Katholieke kerken in Nederland tot en met Pinksteren op 31 mei zijn afgelast. Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.