In- of Uitschrijven

In- of uitschrijven

De ledenadministratie van parochie Heilige Drie-eenheid probeert zoveel mogelijk alle gegevens van de parochianen in de ledenadministratie te verwerken en deze actueel te houden.

Inschrijven als parochiaan

Leden van een parochie worden ingeschreven in de parochie waar zij door hun woonplaats toe behoren. Het is echter ook mogelijk om u aan te melden als u buiten het gebied van onze parochie woont. In onze ledenadministratie wordt u dan geregistreerd als ‘voorkeursparochiaan’.

Leden van de parochie worden gevraagd om deel te nemen aan de Aktie Kerkbalans om de parochie financieel te ondersteunen.

Voor uw inschrijving vragen wij een eenmalige bijdrage in de administratiekosten van €7,50. Deze kunt u overmaken op rek.nr.NL14 RABO 0105 102 601 tnv Heilige Drie-eenheid

Uitschrijven als parochiaan of uitschrijven uit de RK Kerk

Wilt u zich uitschrijven, dan is het belangrijk dat wij goed weten wat u bedoelt.

Uitschrijven uit de parochie betekent dat u geen post van de parochie meer ontvangt. U blijft wel lid van de Rooms Katholieke Kerk door uw doopsel.

Uitschrijven uit de Rooms Katholieke Kerk, betekent dat u afstand doet van uw rechten en plichten in de Rooms Katholieke Kerk. Indien u wenst kunt u via het secretariaat een persoonlijk gesprek aanvragen met een pastor alvorens u een besluit neemt over uw uitschrijving. U kunt desgewenst een formulier downloaden via: https://www.rkkerk.nl/kerk/kerkprovincie/in-en-uitschrijven/

Voor uw uitschrijving vragen wij een eenmalige bijdrage in de administratiekosten van €7,50. Deze kunt u overmaken op rek.nr.NL62 INGB 0002 8630 23  t.n.v. Heilige Drie-eenheid

Contactgegevens Kerkledenadministratie:

Parochie Heilige Drie-eenheid

t.a.v. Kerkledenadministratie

e-mail: ledenadministratie@h3eenheid.nl

Vaste wekelijkse Vieringen

Vanwege de bestrijding van de Corona virus pandemie hebben de bisschoppen van Nederland op 23 maart 2020 besloten en bekend gemaakt dat alle publieke vieringen in de Rooms Katholieke kerken in Nederland tot en met Pinksteren op 31 mei zijn afgelast. Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.