In- of Uitschrijven

In- of uitschrijven

De ledenadministratie van parochie Heilige Drie-eenheid probeert zoveel mogelijk alle gegevens van de parochianen in de ledenadministratie te verwerken en deze actueel te houden.

Inschrijven als parochiaan

Leden van een parochie worden ingeschreven in de parochie waar zij door hun woonplaats toe behoren. Het is echter ook mogelijk om u aan te melden als u buiten het gebied van onze parochie woont. In onze ledenadministratie wordt u dan geregistreerd als ‘voorkeursparochiaan’.

Leden van de parochie worden gevraagd om deel te nemen aan de Aktie Kerkbalans om de parochie financieel te ondersteunen.

Voor uw inschrijving vragen wij een eenmalige bijdrage in de administratiekosten van €7,50. Deze kunt u overmaken op rek.nr.NL14 RABO 0105 102 601 tnv Heilige Drie-eenheid

Uitschrijven als parochiaan of uitschrijven uit de RK Kerk

Wilt u zich uitschrijven, dan is het belangrijk dat wij goed weten wat u bedoelt.

Uitschrijven uit de parochie betekent dat u geen post van de parochie meer ontvangt. U blijft wel lid van de Rooms Katholieke Kerk door uw doopsel.

Uitschrijven uit de Rooms Katholieke Kerk, betekent dat u afstand doet van uw rechten en plichten in de Rooms Katholieke Kerk. Indien u wenst kunt u via het secretariaat een persoonlijk gesprek aanvragen met een pastor alvorens u een besluit neemt over uw uitschrijving. U kunt desgewenst een formulier downloaden via: https://www.rkkerk.nl/kerk/kerkprovincie/in-en-uitschrijven/

Voor uw uitschrijving vragen wij een eenmalige bijdrage in de administratiekosten van €7,50. Deze kunt u overmaken op rek.nr.NL62 INGB 0002 8630 23  t.n.v. Heilige Drie-eenheid

Contactgegevens Kerkledenadministratie:

Parochie Heilige Drie-eenheid

t.a.v. Kerkledenadministratie

e-mail: ledenadministratie@h3eenheid.nl

Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

Goede God, de vakantietijd komt er weer aan.

Wij mogen uitrusten en bijkomen van al onze inspanningen na een bijzonder jaar.

Het was een tijd van mogelijkheden én van allerlei beperkingen vanwege Corona.

Ditmaal was het geen heilige als rode draad maar een vervelend en dodelijk virus.

Velen van ons kennen wel iemand die een dierbare heeft verloren en misschien zijn wij wel die iemand die te maken kreeg met een verlies.

Vader, wij zijn uw kinderen en vragen U om met ons mee te gaan op onze reis.

Het maakt hierbij niet uit of wij in Nederland blijven of dat wij de grens over gaan om de rust of het vertier te zoeken.

Wilt U ons kompas zijn voor onderweg en op die andere plek waar wij onszelf mogen zijn samen met anderen.

En geef ons dan de kracht om te kunnen genieten van al het moois dat ons toe schijnt.

Als de tijd gekomen is om huiswaarts te gaan Heer, wijs ons dan de weg terug, om veilig thuis te komen.

En om met frisse moed weer aan de slag te gaan op school, thuis of op ons werk.

AMEN

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.