Kerkbalans geven

De landelijke actie Kerkbalans wordt jaarlijks gehouden in januari. De Kerk is het waard om je voor in te zetten en betrokken te zijn. Je kunt dat doen door

 • deel te nemen aan vieringen gedurende het kerkelijk jaar
 • door je op één of meer kerklocaties in te zetten als vrijwilliger, jouw inbreng te hebben en je talenten in te zetten
 • door een geldelijke bijdrage of een gift te geven.Parochies hoeven de actie Kerkbalans niet te beperken tot januari, dus komt het u beter uit om later in het jaar mee te doen met de Kerkbalans dan is dat uiteraard ook prima en zijn we daar ook geweldig blij mee
 • Periodieke gift nu gemakkelijker  Als kerkgenootschap zijn we door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn uw giften aan onze kerk (deels) aftrekbaar voor de belastingen.
  • De belastingwet biedt een tweetal mogelijkheden om schenkingen of giften in mindering te brengen op uw inkomen:
  • Om de parochie Heilige Drie-eenheid financieel goed draaiende te houden kan uw hulp niet worden gemist. Ook de fiscus kan hierbij een handje helpen.
  • De kerkgemeenschap dient God en heeft zorg voor de naaste. De Kerk is het waard is om ook in de toekomst Kerk te kunnen zijn. Daar gaat het om bij de actie Kerkbalans. Zie voor meer informatie: kerkbalans
  • Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een ‘onderhandse’ akte van schenking die voldoet aan bepaalde voorwaarden, b.v. te zijn vastgelegd voor een periode van ten minste 5 jaar (vanaf 2014 is een acte bij de notaris niet meer nodig). De stukken die daarvoor wel nodig zijn vullen we gaarne voor u in. Het enigste dat u hoeft te doen is uw persoonsgegevens en de hoogte van de schenking door te geven aan het secretariaat van het parochiecentrum. Uiteraard dient u zelf de betaalopdracht naar de bank te sturen. Zorg voor een automatische overboeking gedurende het gewenste aantal jaren of geef opdracht voor een automatische incasso.

Het algemene bankrekeningnummer van de parochie is

Heilige Drie-Eenheid: NL14 RABO 0105 1026 01

Voor uw bijdrage aan de Kerkbalans staan ook volgende nummers
ter beschikking:
Heilige Drie-Eenheid, locatie Lourdes: NL64 INGB 0000 8449 99
Heilige Drie-Eenheid, locatie Verrijzenis: NL94 ABNA 0236 5546 11
Heilige Drie-Eenheid, locatie Groenestraat: NL53 INGB 0001 0222 22
Heilige Drie-Eenheid, locatie Hatert: NL75 INGB 0000 9296 76
Heilige Drie-Eenheid, locatie Hatert: NL28 RABO 0119 4005 37
Heilige Drie-Eenheid, locatie Malden: NL18 RABO 0131 6014 74
Heilige Drie-Eenheid, Joh. en Jac.: NL37 ABNA 0453 4213 50
Heilige Drie-Eenheid, loc Ontmoetingskerk: NL43 INGB 0001 4137 00

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.