Misintenties opgeven

Priesters in onze parochie vieren, naast de zondagse mis, iedere doordeweekse dag ook privé de heilige Mis. Dan bidden zij ook voor de intenties van de parochie. Misintenties die zijn opgegeven, blijven niet liggen, maar worden in onderling overleg tussen de priesters verdeeld. We doen er vanzelfsprekend alles aan om te voorkomen dat er misintenties blijven liggen. Iedereen die dat wil, kan intenties opgeven, want ze worden òf uitgezonden tijdens een heilige Mis via het internet òf in gebed meegenomen tijdens een stille, privé Mis. In de eucharistievieringen bidden we op verschillende momenten voor levenden en overledenen en voor de noden van kerk en wereld. Wanneer u wilt dat voor iemand gebeden wordt vanwege bijvoorbeeld een belangrijke operatie of vanwege een sterfdag, dan kunt u – bij voorkeur minimaal vijf dagen voor de gewenste datum – de naam doorgeven aan het centraal parochiesecretariaat of aan het betreffende locatiesecretariaat. Het Pastoraal Team

Een stipendium kost: € 12,00.

Vaste wekelijkse Vieringen

Vanwege de bestrijding van de Corona virus pandemie hebben de bisschoppen van Nederland op 23 maart 2020 besloten en bekend gemaakt dat alle publieke vieringen in de Rooms Katholieke kerken in Nederland tot en met Pinksteren op 31 mei zijn afgelast. Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.