Vader, leg in mijn hart de eenvoud, de vroomheid, de liefde en de blijheid van Maria

Augustus is de maand van het gebed tot de Hemelse Vader. We vieren echter ook de ten hemelopname van Maria op 15 augustus. De tekst van deze hymne is HIER te vinden. Het draagt als het ware beide elementen in zich. De woorden zijn echter zo mooi dat het evenzeer als een gebed gebeden kan worden.

Hymne tot de Vader

Vader, leg in mijn hart de eenvoud van Maria. Laat mij altijd klein en arm voor U staan, luisteren naar U zoals zij heeft gedaan. ‘Ja’ zeggen en voor uw Woord open staan.

Vader, leg in mijn hart, de vroomheid van Maria. Laat mij tot U bidden, blij zoals zij, in overgave en innerlijk vrij, zodat uw Geest diep kan spreken in mij.

Vader, leg in mijn hart, de liefde van Maria. Laat mij nooit het kwaad vergelden met kwaad, maar vrede stichten door woord en door daad. Zo wordt uw Kracht in mij sterker dan haat.

Vader, leg in mijn hart, de blijheid van Maria. Laat mij elke nood verwerken tot deugd, en U mijn pijn moedig off’ ren in vreugd, zodat mijn gave uw Hart diep verheugt.

 

Meer nieuws

Secretariaat Antonius Abt kerk Malden gaat weer open!

Vanaf dinsdag 4 augustus 2020 is het locatie-secretariaat van de […]

Overweging 18e zondag 2020 A van 2 augustus door pastoor Jacques Grubben

Als ik aan een goed doel denk, dan denk ik […]

Wegens vakantie VERVALLEN de maandag-vieringen van 4 tot en met 31 augustus 2020

Wegens vakantie vervallen op al onze kerklocaties de vieringen op […]

Overweging 17e zondag van het jaar 2020 A door pastor Trees Versteegen.

Beste mensen, Als ik het evangelie over de schat hoor, […]

Preek voor de 16e zondag, 19 juli Cenakelkerk

Preek voor de 16de zondag door het jaar 2020    […]

Nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli 2020

In deze vakantietijd hebben de bisschoppen een aantal regels m..b.t. […]

Update weekendvieringen en aanmelding Cenakelkerk

Vanaf het weekend 4/5 juli zijn er in het weekend […]

HET FEEST VAN DE ZOETE MOEDER EN ZOMER 2020 Twaalfde Woord ter bemoediging van Mgr. Gerard de Korte.

In Nederland nadert het einde van het werkseizoen 2019-2020. De […]

Het reserveringssysteem voor de kerkgangers

Vanaf 1 juli 2020 vinden er in parochie Heilige Drie-eenheid […]

Bericht voor alle parochianen. Geopende deuren – Goed nieuws, zij het in nog bescheiden mate!

De bisschoppen hebben, rekening houdend met de door de Overheid […]

MALDEN: Doordeweekse mis op woensdag 9.00 uur

Iedere woensdagmorgen om 9.00 uur is er een eucharistieviering in […]

TELEFONISCH CONTACT TIJDENS BEMOEDIGINGSMOMENTEN 024 – 345 34 71

Tijdens de Bemoedingsmomenten in de Ontmoetingskerk, maandag tot en met […]

Vieringen ONLINE in de Ontmoetingskerk

Iedere zaterdagavond en zondagochtend worden de vieringen van de parochie […]

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse […]