Viering Aswoensdag Cenakelkerk 19.00 uur via YouTube

Ook de viering van Aswoensdag wordt via YouTube uitgezonden:
Woensdag 17 februari – 19.00 uur.
Voorganger: Herwi Rikhof.

Hieronder vindt u de teksten van de liederen die Margo, Jozien en Hettie van der Borg zullen zingen, begeleid door Frans Coerwinkel op orgel en piano.
In verband met de lockdown kunnen bij deze viering geen kerkgangers aanwezig zijn.

 

Liedteksten Aswoensdag  2021

Openingszang: Een smekeling zo kom ik tot uw troon (Psalm 119), zie ook boekje p. 9, nr 2
(t. Vers 64-66 uit Psalm 119 – J. Wit, m. B. Huijbers)

Een smekeling, zo kom ik tot uw troon;
leg met uw woord beslag op mijn gedachten,
opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon,
dan loof ik U, bij dagen en bij nachten.

Al uw geboden zijn gerechtigheid.
Ik prijs uw woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd;
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Tussenzang: Psalm 51-I, God, herschep mijn hart, zie ook boekje p. 10, nr 4
(t. Ida Gerhardt en Marie van der Zeijde, m. N. Wesselingh)

Refrein:
God, herschep mijn hart, herschep mijn hart, maak het zuiver

Wees mij, God, in uw goedheid genadig,
neem in uw oneindig erbarmen mijn overtredingen weg. Refrein

Zuiver mij geheel van mijn zonde, reinig mij van wat ik misdeed. Refrein

Verban mij niet: ver van uw aanschijn, noch onttrek mij uw heilige geest. Refrein

Hergeef mij het geluk om uw heil, laat bereide gezindheid mijn kracht zijn. Refrein

Tijdens uitdelen as: Attende Domine
(Geef acht, Heer, en heb medelijden; want wij hebben gezondigd tegen U.)

Offerandelied: Pie Jesu (m. F. Schubert)

Pie Jesu, pie Jesu
Pie Jesu, pie Jesu,
Qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem,
dona eis requiem.
Agnus Dei, Agnus Dei,
Agnus Dei, Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem,
dona eis requiem.
Sempiternam, sempiternam requiem.

Sanctus: Sanctus  (m. Sherri Porterfield)

Agnus dei: Agnus Dei (m. Sandra Howard)

Communielied koor: Ave verum corpus (m. Gabriel Fauré)

Ave verum corpus,                       Wees gegroet waarachtig lichaam,
natum de Maria Virgine,            geboren uit de maagd Maria:
vere passum, immolatum          dat waarlijk heeft geleden en
in cruce pro homine.                   aan het kruis voor de mensen is geofferd.
Cujus latus perforatum               Uit zijn doorboorde zijde
unda fluxit sanguine.                   vloeiden water en bloed.
Esto nobis praegustatum,          Gun ons een voorsmaak van de
mortis in examine.                       verrijzenis in de angst van de dood.
O Jesu dulcis,                                 O liefdevolle Jezus,
o Jesu pie,                                       o zoete Jezus,
o Jesu fili Mariae.                         o Jezus, zoon van Maria.
Tu nobis miserere. Amen           Heb medelijden met ons. Amen.

Lied na communie: God roept de mens op weg te gaan, zie ook boekje p. 10, nr 3.
(t. H. Jongerius, m. From Chetam’s Psalmody)

Meer nieuws

Overweging, 28 februari, 2e zondag 40 dagentijd 2021 B door pastoor Jacques Grubben.

In de afgelopen weken las ik een spraakmakend boek met […]

PaasChallenge in de parochies voor het hele gezin: “Wees niet bang!”

In samenwerking met de heilige Franciscusparochie (Bommelerwaard) en Jong Protestant […]

Preek voor de eerste zondag van de Veertigdagentijd 2021 Cenakelkerk

Preek voor de eerste zondag van de Veertigdagentijd 2021    […]

PLAATSEN VAN GENEZING: Het 9e woord ter bemoediging van onze bisschop Mgr. Gerard de Korte in de Veertigdagentijd..

Beste broeders en zusters, Afgelopen woensdag zijn wij de Veertigdagentijd […]